امروزه جنبه های اجتماعی شهرها مورد توجه برنامه ریزان شهری قرار گرفته و از اهمیت فراوانی برخوردار است. درواقع با توجه به مزایای فراوان به کار گیری سیستم های نوین خدمات شهری در شهرها، نقش موثر و تعیین کننده آنها را در بهبود و پیشرفت سطح شهرنشینی کاملا آشکار کرده است. پرواضح است که بهبود کیفیت خدمات شهری عاملی مهم و تاثیرگذار در کیفیت زندگی شهری می باشد؛ از جمله این خدمات احداث پارکها و ایجاد فضای سبز است که در تلطیف هوای شهر و بالا رفتن کیفیت آن موثر است. مردم بخشی از اوقات فراغت خود را در فضای سبز سپری می کنند و با قدم زدن در پارک و نشستن زیر سایه درختان خستگی روزانه را از تن به در آورده و تمدد اعصاب می کنند. علاوه بر فضاهای سبز، حمل و نقل عمومی نقش بسیار موثری دارند و از لحاظ شهرسازی نظم بخشیدن به تردد شهری اثر زیادی دارند. گسترش فیزیکی شهرهای بزرگ که ناشی از افزایش جمعیت است و همچنین نوع زندگی امروزی، نیاز افراد جامعه را به خدمات شهری مناسب افزایش می دهد و این امر تقاضا برای گسترش، پیشرفت و به روز رسانی این سیستم را به دنبال دارد.
سازمان همیاری شهرداری های استان فارس با هدف کمک به تامین تجهیزات و خودکفایی شهرداری ها و تجمیع امکانات و سرمایه های کوچک و پراکنده و تامین نیازمندیهای شهری و شهرداری ها و تاسیسات مورد نیاز عمومی برای سومین سال پیاپی برگزارکننده نمایشگاه شهر زیبا درآذرماه ۱۳۹۵ و میزبان مسوولان و فعالان حوزه خدمات شهری در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس می باشد. با تشکر و قدردانی از تمامی مشارکت کنندگانی که در برگزاری این نمایشگاه ما را یاری نموده اند. امید است شاهد پیشرفت روزافزون تکنولوژی ها و فعالیت های خدمات شهری باشیم. توفیق همگان را از خداوند مسئلت می نمایم.

حسین اربابی
مدیرعامل سازمان همیاری

برگزارکنندگان و حامیان نمایشگاه

سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس

سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس

سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس

سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس

سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس

سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس

سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس

سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس